Polityka prywatności

Nasza firma szanuje Twoją prywatność.
Możesz być pewny, że dane osobowe, które nam powierzasz, są bezpieczne i przechowywane z należytą starannością.

W pracowni Dekorola przetwarzamy dane zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które weszło w życie 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie Twoich danych osobowych jest Natalia Olejniczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dekorola Natalia Olejniczak, posiadająca NIP: 7272663965 REGON: 520940670 Dane kontaktowe ul. Pływacka 81 94-127 Łódź

Cel przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania umowy w związku z dokonaniem zamówienia w naszej pracowni, marketingu bezpośredniego, wystawiania dokumentów, analiz wewnętrznych firmy, a także aby zapobiegać oszustwom. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia dokonywania zamówień w pracowni Dekorola

Możesz być pewny, że Twoje dane osobowe nigdy nie trafią do rąk osób trzecich, a jedynie naszych zaufanych partnerów biznesowych celem wypełniania warunków zakupu.

Jakie podmioty współpracujące z nami przetwarzają Twoje dane?

Powinieneś być świadomy, że korzystając z usług serwisu powierzasz swoje dane także naszym zaufanym partnerom biznesowym i instytucjom publicznym, które na mocy odrębnie obowiązujących przepisów mają obowiązek uzyskiwać od nas określone dane. Lista zaufanych partnerów biznesowych:

– firmy świadczące usługi z zakresu transportu (DPD)
– operator hostingowy (mawebd.pl);
– operatorzy opcji płatniczych (Przelewy24)
– banki krajowe
– instytucje publiczne (np. Urząd Skarbowy);
– narzędzia statystyczno-analityczne (Google Analytics);

Uwaga:
Zastrzegamy sobie zmianę powyższej polityki prywatności. O każdej zmianie mamy obowiązek poinformować klienta drogą e-mailową lub poprzez publikację nowej polityki prywatności.